Oferta

Firma świadczy usługi w zakresie:

 

  • ODZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZA ZADANIA ZLECONE DLA GMIN

- ustalenie jakie zadania zlecone w ciągu ostatnich 6 lat zostały wykonane i przesłanie zestawienia wraz z bilansem rozliczenia każdego zadania oraz zaznaczeniem wysokości dotacji,
- analiza otrzymanych informacji, dokumentów, ustalenie terminu przedawnienia roszczeń,
- informacja o wysokości roszczenia,
- wystosowanie wezwań do zapłaty (z propozycją ugodowego rozliczenia niedopłaconych zadań zleconych),
- możlwiość skorzystania z usług Adwokata współpracującego z naszą firmą, tym samym poszerzając zakres usługi o:
* ewentualne negocjacje z Wojewodą, bądź innym organem reprezentującym Skarb Państwa,
* przygotowanie opinii prawnej na temat kosztów postępowania, a także orzecznictwa Sądu w temacie odzyskiwania środków za zadania zlecone,
* sporządzenie oraz wniesienie pozwu o zapłatę.

  • ODLICZANIE PODATKU VAT DLA GMIN

przygotowanie faktur zakupowych i tworzenie Rejestrów faktur wziętych do odliczenia,
- przygotowanie wniosku o stwierdzenie nadpłaty lub/i nadwyżki w podatku od towarów i usług,
- sporządzenie korekt Deklaracji Vat-7 za okres w którym, będzie odliczany podatek VAT,
- pomoc w czasie okresu sprawdzania wniosku i korekt deklaracji oraz całkowita obsługa dotycząca wyjaśnień związanych z kontrolą przeprowadzoną przez właściwy Urząd Skarbowy, aż do czasu otrzymania przez Gminę zwrot podatku VAT.

  • AUDYTY

- jednostek sektora finansów publicznych wynikające z ustawy o finansach publicznych (audyt wewnętrzny),
-
projektów dofinansowanych ze środków UE, Funduszy Szwajcarskich,
-
organizacji, systemów,
-
pozostałe według potrzeb danej jednostki.

  • KONTROLE

- jednostek organizacyjnych JST,
dotacji udzielanych przez JST,
projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
- pozostałe według potrzeb danej jednostki.

  • DORADZTWO w zakresie

- odliczania podatku VAT dla JST,
- sporządzania i rozliczania wniosków dofinasowanych ze źródeł zewnętrznych (środki UE, fundusze szwajcarskie, norweski mechanizm finansowy),
sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej w JST,
restrukturyzacji zadłużenia w JST,
- przygotowania i wdrażania budżetu zadaniowego w JST,
- przygotowania i wdrażania systemu kontroli zarządczej w JST.

  • RODO

- analiza ochrony danych osobowych

- przygotowanie procedur wdrożenia RODO

- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych do, którego zadań należeć będzie:

      * informowanie oraz doradzanie administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu oraz pracownikom

      * wdrożenie oraz zapoznanie nowych pracowników z zakresem dotyczącym ochrony danych osobowych;

      * monitorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych;

      * udzielania na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,

      * monitorowania zgodności przetwarzania danych z RODO, w tym współpraca z organem nadzorczym,

      * pełnienia roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz dla osób których dane dotyczą,

      * pomoc oraz kontrola przedstawianych roszczeń dotyczących spraw związanych z ochroną danych osobowych.

  • DORADZTWO PODATKOWE w zakresie:

- sprawdzenia kalkulacji współczynnika i prewspółczynnika,

- pomocy w dokonaniu rocznych odliczeń od wydatków bieżących i zakupu środków trwałych,

- pomocy w przygotowaniu pism dot. VAT,

- wsparcia w kwestiach ustalenia  czy dana czynność podlega opodatkowaniu VAT,

- sposobu dokumentowania czynności dla potrzeb VAT,

- pomocy w przygotowaniu wniosków o interpretacje,
- pełnienia funkcji Koordynatora Schematów Podatkowych.

  • AUDYT SPÓŁKI obejmuje sprawdzenie:

- zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości

- zgodności z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy, które wpływają na jej sprawozdanie finansowe,

sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

- rzetelności i przejrzystości wszystkich informacji istotnych do oceny sytuacji jednostki,

- prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem