Skarbnik Audyt

Doradztwo Finansowe Gospodarcze

Naszym głównym celem jest zapewnienie profesjonalnej obsługi klienta.

Skarbnik Audyt Doradztwo Finansowe i Gospodarcze jest firmą współpracującą z jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi. Naszym głównym celem jest zapewnienie profesjonalnej obsługi klienta.

Nasze specjalizacje.

Działamy zarówno na rzecz jednostek sektora publicznego, jak i prywatnego. Wspieramy w prowadzeniu efektywnej gospodarki finansowej oraz optymalizacji kosztów podatkowych. Działamy też na rzecz ochrony danych osobowych.

Robert Pieprzyca

Audytor wewnętrzny (uprawnienia Ministra Finansów nr 1255/2004). Praktyk z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku skarbnika miasta i gminy, audytor wewnętrzny w samorządowych jednostkach finansów publicznych, niezależny konsultant.

Agnieszka Pieprzyca

Audytor wewnętrzny. Ukończyła studia w zakresie audytu wewnętrznego. Praktyk z doświadczeniem w jednostkach samorządu terytorialnego, niezależny konsultant.

Pracujemy dla...

Samorządów

Pomagamy odzyskać nadpłacone podatki i należne subwencje.

Spółek komunalnych

Przeprowadzamy kontrole finansowe i pomagamy optymalizować pracę spółek.

Realizatorów projektów unijnych

Prowadzimy audyty projektów finansowanych ze środków UE.

Wydarzenia branżowe

Forum Skarbników Samorządu Terytorialnego

Współpracujemy z organizacjami wspierającymi samorząd terytorialny, takimi jak Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Na jej zaproszenie Robert Pieprzyca wziął udział w konferencji zorganizowanej w Krakowie z okazji 30-lecia tej organizacji i poprowadził jeden z punktów programu dotyczący opodatkowania samorządów podatkiem od towarów i usług oraz finansowania zadań zleconych.