Nasza oferta

Doradztwo podatkowe i finansowe

 • Konsultacje mailowe i telefoniczne w zakresie podatku VAT
 • Schematy podatkowe m.in.
  • Sporządzenie procedur wewnętrznych,
  • Pełnienie funkcji koordynatora schematów podatkowych,
  • Przeszkolenie pracowników.
 • Odliczanie podatku VAT dla JST m.in.
  • przygotowanie faktur zakupowych i tworzenie Rejestrów faktur wziętych do odliczenia,
  • przygotowanie wniosku o stwierdzenie nadpłaty lub/i nadwyżki w podatku od towarów i usług,
  • sporządzenie korekt JPK za okres w którym, będzie odliczany podatek VAT,
  • pomoc w czasie okresu sprawdzania wniosku i korekt JPK oraz całkowita obsługa dotycząca wyjaśnień związanych z kontrolą przeprowadzoną przez właściwy Urząd Skarbowy, aż do czasu otrzymania przez Gminę zwrot podatku VAT.
 • Pomoc w sporządzaniu i rozliczaniu wniosków dofinasowanych ze źródeł zewnętrznych (środki UE),
 • Pomoc w sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej w JST,
 • W zakresie restrukturyzacji zadłużenia w JST,
 • Pomoc w przygotowaniu i wdrażaniu budżetu zadaniowego w JST,
 • Pomoc w przygotowaniu i wdrażaniu systemu kontroli zarządczej w JST.
 • Sporządzenie Programu Funkcjonalno–Użytkowego dla zadań inwestycyjnych w zakresie wodno – kanalizacyjnym.