Nasza oferta

Ochrona danych osobowych i RODO

 • Analiza ochrony danych osobowych,
 • Opracowanie procedur oraz ich aktualizacji w zakresie ochrony danych osobowych,
 • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych do, którego zadań należeć będzie:
  • informowanie oraz doradzanie administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu oraz pracownikom
  • wdrożenie oraz zapoznanie nowych pracowników z zakresem dotyczącym ochrony danych osobowych,
  • monitorowanie przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
  • udzielania na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
  • monitorowania zgodności przetwarzania danych z RODO, w tym współpraca z organem nadzorczym,
  • pełnienia roli punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz dla osób których dane dotyczą,
  • pomoc oraz kontrola przedstawianych roszczeń dotyczących spraw związanych z ochroną danych osobowych.