Nasza oferta

Odzyskiwanie środków za zadania zlecone dla gmin​

 • Ustalenie jakie zadania zlecone w ciągu ostatnich 6 lat zostały wykonane i przesłanie zestawienia wraz z bilansem rozliczenia każdego zadania oraz zaznaczeniem wysokości dotacji,
 • Analiza otrzymanych informacji, dokumentów, ustalenie terminu przedawnienia roszczeń,
  informacja o wysokości roszczenia,
 • Wystosowanie wezwań do zapłaty (z propozycją ugodowego rozliczenia niedopłaconych zadań zleconych),
 • Możliwość skorzystania z usług Radcy Prawnego współpracującego z naszą firmą, tym samym poszerzając zakres usługi o:
  • ewentualne negocjacje z Wojewodą, bądź innym organem reprezentującym Skarb Państwa,
  • przygotowanie opinii prawnej na temat kosztów postępowania, a także orzecznictwa Sądu w temacie odzyskiwania środków za zadania zlecone,
  • sporządzenie oraz wniesienie pozwu o zapłatę.